Jaki podatek obowiązuje przy usłudze strzyżenia psów?

Jeśli idzie o podatek dochodowym, to najprostsza i najkorzystniejsza będzie karta podatkowa.

Strzyżenie psów i owiec mieści się w poz. 79 (usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt) załącznika nr 4 do ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Miesięczny podatek jest niezależny od wielkości osiąganych przychodów ani ponoszonych kosztów i wynosi 303 zł, a przy zatrudnieniu jednej osoby 546 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do tej samej ustawy).

Więcej o karcie podatkowej:

Podatki i księgi » Podatek dochodowy » Karta podatkowa

Czytelnik może też wybrać  inny podatek: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (np. gdy zatrudniałby więcej niż jedną osobę). Zasady opodatkowania reguluje ta sama ustawa. Stawa ryczałtu wynosi 8,5 proc. (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b). Należy pamiętać, że ryczałt ten płaci się od przychodów, czyli bez pomniejszania o koszty.

Więcej o ryczałcie:

Podatki i księgi » Podatek dochodowy » Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Gdyby czytelnik chciał odliczać wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalności, pozostaje mu podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub według liniowej stawki 19 proc.

Więcej o podatku liniowym:

Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Podatek liniowy

Szerzej o wyborze formy opodatkowania:

Podatki i księgi » Podatek dochodowy » Wybór formy opodatkowania

Jeśli idzie o VAT, to  zwalnia się z podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tys zł  (zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Oczywiście, jeśli podatnik rozpoczyna dopiero działalność, limit ten oblicza się w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym (art. 113 ust. 9 ustawy).

Więcej o zwolnieniu z VAT ze względu na wielkość obrotów:

VAT » Zwolnienia z VAT » Zwolnienia podmiotowe z VAT

Strzyżenie nie jest usługą weterynaryjną. Nie jest usługą fryzjerską damską ani męską. Nie stosuje się tu zatem obniżonej stawki VAT, tylko stawkę 23 proc.