Na podpis prezydenta czeka ustawa zmieniająca przepisy o VAT i prawo o miarach. Senackie poprawki do nowelizacji zostały 18 marca zaakceptowane przez Sejm.

Jedną z konsekwencji przewidzianych przez ustawę jest szersze niż dotychczas stosowanie zerowej stawki podatku na usługi w portach morskich. Jeszcze obowiązujący art. 83 ust. 1 pkt 9 i 9a ustawy o VAT (DzU z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), zakłada stosowanie stawki zerowej do usług polegających na obsłudze morskich lub lądowych środków transportu.

Dzięki zaproponowanym przez senatorów zmianom katalog uprawniający do zwolnienia wzbogaci się o obsługę środków żeglugi śródlądowej.

Poprawki członków wyższej izby parlamentu przesądziły też, że usługi służące bezpośrednim potrzebom ładunków wymienionych środków transportu również uprawniają do stawki zerowej. Warunkiem pozostanie ich wykonywanie na obszarze polskich portów morskich.

Obecne przepisy wymieniają usługi służące ładunkom tylko w kontekście armatorów morskich. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 17 stawka zerowa stosowana jest do pozostałych usług świadczonych na rzecz armatora morskiego, służących bezpośrednim potrzebom określonych statków i ich ładunkom. W związku taką redakcją przepisów były wątpliwości, czy usługi, które w ramach obsługi środków transportu obejmują także ładunki, są opodatkowane stawką zerową czy podstawową, jeśli faktura została wystawiona na podmiot inny niż armator morski (interpelacja poselska nr 13 494). Nowelizacja wyjaśnia sytuację na korzyść podatników. Niezależnie od tego, kto otrzyma fakturę, zastosowanie znajdzie stawka zerowa.

W art. 83 pojawi się ust. 2a, zawierający definicję usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków. Przesądza on, że są nimi załadunek, wyładunek, przeładunek oraz inne usługi niezbędne do transportu. Składowanie towarów będzie uznawane za bezpośrednio związane z ich potrzebami w okresie do 20 dni dla ładunków w kontenerach i 60 dni dla pozostałych.

Bez zmian pozostaje zasada, że warunkiem skorzystania z preferencji jest prowadzenie przez podatnika dokumentacji jednoznacznie wskazującej na wykonanie usługi w warunkach uprawniających do zerowej stawki.

Zdecydowana większość przepisów nowelizacji ma zacząć obowiązywać 1 kwietnia.

Etap legislacyjny:

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- do podpisu prezydenta