- Czy wydatki na konsumpcję poniesione w trakcie targów są dla spółki kosztem uzyskania przychodu?

Z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT wynika, że nie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych.

Z tego wynika, że wydatki na reklamę będą kosztami uzyskania przychodów, natomiast wydatki na reprezentację nie.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdziemy definicji słowa „reprezentacja”. Słownik języka polskiego definiuje ją jako okazałość, wystawność. Reprezentacja ma za zadanie wykreować pozytywny wizerunek firmy, ma na celu wywołać wśród potencjalnych klientów jak najlepsze wrażenie o firmie.

Opierając się na słownikowym znaczeniu, możemy również zdefiniować reklamę jako działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do zakupu określonych towarów i usług.

Według Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z 10 lutego 2010, IPPB5/423-771/09-4/JC) „za reklamę należy więc uznać rozpowszechnianie informacji o danym towarze, w celu zwrócenia na niego uwagi i zachęcenia do zakupu.

Reklama polega na rozpowszechnianiu informacji o zaletach i wartościach towarów, miejscach ich nabycia, chwaleniu kogoś i zalecaniu czegoś, prezentowaniu danego towaru, danej usługi, marki, cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych, modnych czy nawet prowokujących, aby skłonić jak największą liczbę potencjalnych nabywców do zakupu lub korzystania z usługi”.

Poprzez organizację targów firmy chcą zareklamować siebie, swoje produkty, a przede wszystkim chcą pozyskać jak największą liczbę nowych, potencjalnych klientów. Organizacja targów ma więc znamiona reklamy. Poczęstunek w trakcie targów, który nie będzie miał znamion wystawności, możemy uznać za wyraz uprzejmości ze strony firm wobec potencjalnych klientów i potraktować jako reklamę.

Z interpretacji fiskusa wynika, że wydatki na konsumpcję w trakcie targów, jeśli tylko nie mają znamion reprezentacji, można potraktować jako koszty reklamy i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 17 sierpnia 2009 (IPPB5/423-274/09-2/DG) czytamy: „koszty posiłku, noclegu i transportu gości, jeżeli nie stanowią wydatku służącego konsumpcji, lecz realizacji celu organizacji targów, a poza tym są zapewnione na zwyczajowo przyjętym poziomie, mogą również stanowić koszty uzyskania przychodów.

Wydatki te należy zaklasyfikować do wydatków spółki przeznaczonych na reklamę swojej działalności”.

Także według Izby Skarbowej w Poznaniu (pismo z 11 stycznia 2010, ILPB3/423-970/09-2/AO) „wydatki na zakup usług kateringowych, w celu poczęstunku dla odwiedzających, będą stanowić koszty uzyskania przychodu, o ile nie mają charakteru wystawności lub okazałości, tj. o ile nie odbiegają od zasad ogólnie przyjętych w tego rodzaju przypadkach”.

Autorka jest konsultantką w Departamencie Outsourcingu Rachunkowości Grant Thornton Frąckowiak

Czytaj również artykuły:

Zobacz więcej w serwisach:

» PIT i CIT » Koszty » Co można wrzucić w koszty » Reklama i reprezentacja

» PIT i CIT » Koszty » Co można wrzucić w koszty » Posiłki i napoje