Zakup produktów rolnych od rolników ryczałtowych, co do zasady, powinien być dokumentowany fakturami VAT RR. Nie zawsze jest to możliwe. Niektórzy rolnicy nie chcą bowiem podać nabywcom swoich danych.

Poza tym preferują zapłatę gotówką, a nie na konto bankowe. Czy w takiej sytuacji nabywca może udokumentować zakup dowodem wewnętrznym?

Zależy to od prowadzonej ewidencji. Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów ma prawo w ten sposób ująć koszt.

Wynika to z § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

W myśl tego przepisu dowody wewnętrzne mogą dotyczyć zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt.

Taką wykładnię przepisów potwierdza np. interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 stycznia 2011 (ILPP2/443-1740/ 10-2/JK).

Takiego uproszczonego sposobu dokumentowania zakupów nie mogą zastosować firmy prowadzące pełną księgowość.

Art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości mówi, że w razie uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji.

Z przepisu tego wyraźnie jednak wynika, że nie może to dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane VAT oraz skup metali nieżelaznych od ludności. Oznacza to, że nie można nimi zastępować faktury VAT RR.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Tak wynika z odpowiedzi Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2010 (IPPB1/415-123/10-2/EC). Podkreśliła ona ponadto, że dowody wewnętrzne powinny „zostać sporządzone przez osoby dokonujące operacji, których dotyczą, a więc muszą zawierać dane identyfikujące obie strony transakcji”.

Czytaj też:

» Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Księga przychodów i rozchodów » Dowody księgowe

» Podatki i księgi » Księgowość » Księgi i sprawozdania » Księgowania » Dowody księgowe

» Podatki i księgi » VAT i akcyza » VAT » Faktury VAT » Faktury VAT RR

» VAT » Rachunki i dowody wewnętrzne

Interpretacje podatkowe

»

rolnik ryczałtowy