Od 1 maja Niemcy otworzyły swój rynek pracy dla Polaków. Osoby, które chcą zarabiać u naszego zachodniego sąsiada, powinny zapoznać się z podatkowymi zasadami rozliczeń swoich dochodów.

Zasady unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku reguluje umowa między Polską a Republiką Federalną Niemiec z 14 maja 2003 r. Opodatkowanie pracy najemnej ustala art. 15 tej umowy.

Co do zasady uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że wykonywana jest ona w drugim. Wtedy bowiem otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie.

Wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie otrzymuje z pracy najemnej wykonywanej w drugim, może podlegać opodatkowaniu tylko w jednym państwie. Żeby tak się stało, muszą zostać spełnione trzy warunki:

Niemcy pobiorą PIT u siebie, gdy praca była wykonywana w RFN dłużej niż 183 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy

-  odbiorca przebywa w drugim państwie nie dłużej niż łącznie 183 dni podczas 12-miesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym,

-  wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie, i

-  wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.

W praktyce o tym, gdzie obywatel polski zapłaci podatek dochodowy od pracy w Niemczech, będzie decydować przede wszystkim miejsce jej wykonywania, a także to, ile ona trwa i kto wypłaca wynagrodzenie. Polak, który wykonuje pracę w Niemczech na rzecz pracodawcy lub płatnika, który ma tam swoją siedzibę, zawsze zapłaci niemiecki podatek. O miejscu opodatkowania pracowników, którym pensję za pracę w Niemczech płaci firma z Polski, będzie decydował czas jej wykonywania w kraju naszego sąsiada. Niemcy pobiorą PIT u siebie, gdy praca była wykonywana w RFN dłużej niż 183 dni w okresie  kolejnych 12 miesięcy. Podatnicy muszą pamiętać, że chodzi właśnie o rozliczenie w okresie kolejnych 12 miesięcy, a nie roku kalendarzowego.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

– Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, od wynagrodzenia otrzymanego od polskiego pracodawcy za pracę w RFN podatnik zapłaci podatek dochodowy w Polsce – wyjaśnia Adrian Jonca, doradca podatkowy z kancelarii Beiten Burkhardt. Tym, ile czasu trwa praca w Niemczech, nie muszą się jednak martwić osoby, które pracują tam w ramach tzw. leasingu pracowniczego. Jest to jedna z form elastycznego zatrudnienia. Polega na tym, że pracownik jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej i wypożyczany pracodawcy użytkownikowi.

W przypadku leasingu pracowników z Polski do pracy w Niemczech PIT będzie pobierany zawsze w kraju wykonywania pracy – wyjaśnia Adrian Jonca.

Warunkiem opodatkowania zarobków leasingowanego pracownika w całości w Niemczech jest przeniesienie całego ryzyka gospodarczego związanego z jego pracą na firmę, która go wypożyczyła (kontroluje bezpośrednio lub pośrednio sposób wykonania usług, a pracodawca, tj. agencja pracy tymczasowej, nie ponosi ryzyka ani odpowiedzialności za skutki pracy wykonanej przez pracownika).

Czytaj również:

Zobacz więcej:

Dochody pracownika i zleceniobiorcy

»

Dochody z pracy

»

Oddelegowanie do pracy za granicą

Podatek od dochodów za granicą

»

Niemcy

Więcej w poradniku

»

Praca w Niemczech po 1 maja 2011