Tak postanowił rząd, przyjmując projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

Zmieniany art. 88 ustawy o VAT pozwoli także firmom występować o zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nieuprawnione do wystawiania faktur lub faktur korygujących.

Nowelizacja stanowi dostosowanie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-438/09 Dankowski.

To niejedyny wyrok, do którego dostosowywana jest polska ustawa o VAT. Taką zmianą wymuszoną przez orzeczenie Trybunału w Luksemburgu jest również wprowadzenie uproszczonej procedury rejestracji i rozliczenia podatku przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium naszego kraju okazjonalne przewozy drogowe osób autobusami zarejestrowanymi za granicą (nowy art. 134a – 134c). W tym wypadku chodzi o wyrok z 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09, którą wytoczyła przeciwko Polsce Komisja Europejska.

Jednakże warunkiem skorzystania z uproszczonej rejestracji będzie niekorzystanie przez tych podatników z możliwości np. odliczenia podatku naliczonego.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2011 r. z pewnymi wyjątkami.

Etap legislacyjny: skierowany do Sejmu

Czytaj też o innych zmianach w projekcie rządu:

Zmiany na Euro i w handlu złomem

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Zobacz więcej:

» Podatki i księgi » VAT i akcyza » VAT » Odliczenie i zwrot VAT

» VAT » Odliczenie i zwrot VAT » Odliczenie z pustej faktury