Urzędy skarbowe oraz sądy twierdzą, że tylko odsetki z rachunku, na który przyjmowane są firmowe płatności i z którego regulowane są zobowiązania, zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej. Jeśli zaś spółka osobowa przerzuca pieniądze w inne miejsce, aby na nich zarobić, odsetki zaliczane są do innego źródła przychodów – z kapitałów pieniężnych.

Może się to okazać niekorzystne dla podatników. Znacznie też komplikuje rozliczenie zysków z oszczędności.

Kłopoty płatnika

– Problem może mieć bank, który jako płatnik powinien potrącić zryczałtowany podatek od przychodów z kapitałów pieniężnych, w tej sytuacji od odsetek – tłumaczy Waldemar Knap, kierownik zespołu ds. podatku dochodowego od osób prawnych w ECDDP. – Odpowiada za niego przed fiskusem.

Trudno się jednak zorientować, że rachunek nie jest związany z działalnością gospodarczą, jeśli zakłada go spółka osobowa powołana po to, aby ją prowadzić. Bank nie będzie przecież analizował przepływów na rachunku pod kątem tego, czy mają związek z działalnością.

Ta okoliczność może uzasadniać brak odpowiedzialności banku za niepobranie podatku. Aby jej uniknąć, bank może też zażądać od spółki oświadczenia, z którego wynika, do czego służy rachunek: do dokonywania przelewów firmowych czy też tylko lokowania oszczędności.

Firmowe przelewy

Kiedy rachunek jest firmowy, a kiedy nie?

Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 806/ 07), rachunek bankowy utrzymywany w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą to taki, „za pomocą którego dokonywane są rozliczenia z tytułu zawieranych przez przedsiębiorcę transakcji. Rozchody i przychody na takim rachunku dotyczą co do zasady odpowiednio spłacanych długów i wpłat z tytułu posiadanych wierzytelności, związanych z zobowiązaniami przedsiębiorcy zaciąganymi w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dostawami usług lub towarów)".

Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (sygn. I SA/Ke 617/10). Podkreślił, że zakwalifikowanie przychodów spółki osobowej do dwóch różnych źródeł przychodów nie powoduje trudności księgowych uniemożliwiających rozliczenie się z fiskusem.

– Jeśli więc spółka przekazuje środki na lokatę, subkonto czy rachunek pomocniczy służące pomnażaniu oszczędności, odsetki będą przychodem z kapitałów pieniężnych – mówi Waldemar Knap. – Wspólnicy powinni go podzielić proporcjonalnie do udziałów w zysku. Warto pamiętać, że podatek od takiego przychodu trzeba zapłacić nawet wtedy, gdy spółka ma z działalności stratę.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Czy taki sposób kwalifikowania przychodu jest niekorzystny dla przedsiębiorcy? Może być, np. wtedy, gdy płaci on od działalności 18-proc. podatek (według skali), a odsetki są obciążone 19-proc. ryczałtem (na dodatek bez możliwości odliczenia kosztów).

Komentuje Przemysław Bogusz, doradca podatkowy, właściciel kancelarii TuboTax:

Zryczałtowany 19-proc. podatek od przychodów z kapitałów pieniężnych powinien potrącić płatnik, czyli bank. Jak się rozliczyć, jeśli tego nie zrobi, wychodząc z założenia, że rachunek założony przez spółkę osobową jest rachunkiem związanym z działalnością gospodarczą? Z art. 45 ust. 3b ustawy o PIT wynika, że w takiej sytuacji podatek należy wykazać samodzielnie w zeznaniu rocznym. Wspólnik spółki osobowej rozliczający się według skali wpisze go w pozycji 195 lub 196 deklaracji PIT-36, natomiast płacący podatek liniowy w pozycji 61 formularza PIT-36L. Taki podatek zwiększa kwotę do zapłaty fiskusowi lub zmniejsza nadpłatę.

Czytaj też:

Zobacz więcej:

» Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Przychody » Odsetki

masz pytanie, wyślij e-mail do autora

p.wojtasik@rp.pl