Przed 1 stycznia 2011 r. zwolnieniu z VAT podlegały wszystkie usługi edukacyjne. Było to więc zwolnienie oparte tylko i wyłącznie na kryterium przedmiotowym. W konsekwencji podmioty realizujące cele komercyjne, a nie publiczne również podlegały temu, jeżeli tylko świadczyły usługi sklasyfikowane w grupowaniu 80 PKWiU (usługi edukacyjne).

Tymczasem zgodnie z dyrektywą VAT zwolnieniu powinno podlegać kształcenie, w tym kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Zatem znaczenie ma kryterium podmiotowo-przedmiotowe, przy czym decydujący jest podmiot, który usługi takie świadczy.

Od 1 stycznia ustawodawca polski zdecydował się wprowadzić kryterium podmiotowo-przedmiotowe, zawężając w ten sposób zakres zwolnienia.

Jeśli porównać postanowienia zawarte w dyrektywie z przepisami polskiej ustawy o VAT, okaże się, że obecnie są one bliższe celom ustawodawcy wspólnotowego, jednakże nadal można mieć istotne wątpliwości, czy są zgodne z dyrektywą.

Takie wątpliwości rodzą się głównie na tle usług kształcenia/przekwalifikowania zawodowego. Kryteria, które ustawodawca wprowadza, powodują trudności interpretacyjne i mogą prowadzić do nieuzasadnionego rozszerzenia katalogu podmiotów objętych zwolnieniem o te, które nie prowadzą takiej działalności w interesie publicznym, lecz mają charakter komercyjny. Będą to np. szkolenia zawodowe kierowców przez szkoły jazdy.

W razie rozbieżności między zwolnieniem w ustawie a dyrektywą podatnik może powoływać się przed organami podatkowymi na bezpośrednie stosowanie dyrektywy, jeżeli jej postanowienia są jasne, precyzyjne i bezwarunkowe.

Zatem w sytuacji, gdy podatnik uważa, że zwolnienie jest dla niego niekorzystne ze względu na brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, a zgodnie z dyrektywą nie kwalifikuje się on do zwolnienia, może dochodzić swoich praw, powołując się bezpośrednio na jej postanowienia.

Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, partnerem w kancelarii TLA

Czytaj też:

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zobacz więcej :

» VAT » Co i jak podlega opodatkowaniu » Usługi szkoleniowe i edukacyjne

Zobacz też:

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zwolnień przedmiotowych w VAT od 1 stycznia 2011 r.

Poradnik

» Podatki i księgi » Poradniki podatkowe » Zmiany w VAT w 2011 r.

 

 

Zobacz serwis:

Co i jak podlega opodatkowaniu

»

Usługi szkoleniowe i edukacyjne