Od 1 kwietnia nieodpłatne przekazanie towarów należących do firmy – jeżeli podczas ich nabycia podatnikowi przysługiwało choćby częściowe odliczenie – jest dostawą i podlega VAT. Nieopodatkowane jest tylko przekazywanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Po zmianie przepisów na nieodpłatnym przekazaniu podatkowo firma nie zyskuje. Nabywając towary do promocji, odlicza VAT, ale przekazując je, musi odprowadzić podatek.

Przed zmianą przepisów podatnik odliczał VAT podczas nabycia towarów, ale ich nieodpłatne przekazanie na cele związane z firmą było nieopodatkowane. Zakupy na cele promocji dawały więc zysk w postaci odliczenia VAT związanego z nabyciem.

Sposób na podatek

Okazuje się jednak, że podatnicy bardzo szybko znaleźli na to sposób. Następstwem kwietniowej zmiany jest renesans agencyjnego modelu organizacji programów lojalnościowych.

Jak wyjaśnia Magdalena Ząbczyk, menedżer w Kancelarii Paczuski, Taudul, Korszla, Grochulski – Doradcy Podatkowi, w tym modelu w zamian za płacone przez podatnika wynagrodzenie agencja reklamowa lub inny podmiot zewnętrzny podejmuje się kompleksowej organizacji programu lojalnościowego, w tym kupowania i wydawania nagród. Przedmiotem opodatkowania VAT są wówczas usługi agencji reklamowej.

– Podatnik nie płaci VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania nagród – podkreśla Magdalena Ząbczyk. Nie płaci go też agencja reklamowa, bo przekazując nagrody, robi to na zlecenie podatnika jako odpłatną, opodatkowaną usługę marketingową. Choć podatnik musi zapłacić VAT za wynagrodzenie agencji reklamowej, to może go odliczyć. Problemem nie jest też koszt wynagrodzenia agencji reklamowej. Jest ono zwykle niższe niż 23 proc. VAT, które trzeba naliczyć od wartości wydawanych nagród.

Do tej pory fiskus nie kwestionował takiego sposobu rozliczenia. Eksperci zwracają jednak uwagę, że sytuację podatników skomplikuje najnowsze orzecznictwo europejskie. Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w połączonych sprawach Loyalty Management UK Ltd oraz Baxi Group Ltd (C-53/09 iC-55/09).

Problematyczny wyrok

– Trybunał uznał, że w wypadku modelu agencyjnego występują dwojakiego rodzaju świadczenia, tj. dostawy towarów polegające na wydawaniu ich uczestnikom programów lojalnościowych oraz świadczenie usług polegające na ich obsłudze – tłumaczy Dawid Milczarek, ekspert podatkowy, wykładowca w Akademii Biznesu MDDP. W świetle tego wyroku organizator programu lojalnościowego nie ma prawa do odliczenia VAT z faktury otrzymanej od firmy marketingowej w odniesieniu do kwoty stanowiącej część wynagrodzenia za przekazywane towary.

Zachowuje je wyłącznie od części wynagrodzenia za usługę polegającą na obsłudze programu lojalnościowego.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki a.tarka@rp.pl

Opinia:

Hubert Cichoń - radca prawny z Deloitte

Konsekwencje zastosowania przez organy podatkowe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości byłyby dla podatników korzystających z usług agencji reklamowych wydających nagrody w związku z realizacją usługi promocyjnej bardzo niekorzystne. Organy podatkowe mogłyby bowiem uznać, że wydawanie nagród przez agencję kontrahentom podatnika stanowi świadczenie na ich rzecz, a nie na rzecz podatnika, choć to on płaci wynagrodzenie za wydawane nagrody. Interpretacja taka mogłaby skutkować zakwestionowaniem przez organy podatkowe prawa spółki do odliczenia VAT, przynajmniej w części odpowiadającej wartości nagród wydawanych jej kontrahentom przez agencję reklamową.

 

Czytaj również:

Zobacz serwisy:

Co i jak podlega opodatkowaniu

»

Dostawa towarów

»

Nieodpłatne przekazanie towarów

Co i jak podlega opodatkowaniu

»

Próbki i małe prezenty

Zobacz poradnik  Zmiany w VAT w 2011 r.