Skarbówka zgadza się na korzystne rozliczenie majątku przekazywanego z działalności jednego małżonka do działalności drugiego. Potwierdza to interpretacja (nr 0115-KDWT.4011.1.2020.2.JŁ) w sprawie podatniczki, która otrzymała w darowiźnie przedsiębiorstwo – sklep spożywczo-przemysłowy. Wcześniej prowadzili go jej mąż i matka w formie spółki cywilnej.

Wnioskodawczyni otworzyła własną jednoosobową działalność gospodarczą taką samą jak wcześniej jej rodzina. W skład przedsiębiorstwa wchodziły towary handlowe, środki trwałe oraz inne prawa, koncesje licencje czy zezwolenia. Kobieta zapytała, czy towary otrzymane w formie darowizny przedsiębiorstwa (w wartości odpowiadającej udziałowi jej męża w spółce cywilnej – 70 proc.) mogą stanowić w jej przedsiębiorstwie koszt uzyskania przychodu.

Czytaj także: Przesunięcie towarów z firmy jednego małżonka do firmy drugiego a VAT

Dyrektor KIS zgodził się na takie rozwiązanie. Przypomniał, że definicja przedsiębiorstwa zawarta została w art. 551 kodeksu cywilnego. Jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. nazwa, nieruchomości, księgi. Zgodnie z art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania (majątek wspólny).

Dyrektor KIS zgodził się, że wydatki na zakup towarów spełniają warunki określone w art. 22 ustawy o PIT, pozwalające uznać je za koszt podatkowy. Służą bowiem osiąganiu przychodów bądź zabezpieczeniu ich źródła.

„Jeśli towary handlowe wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków, to wydatki poniesione z majątku wspólnego na zakup towarów handlowych, które wnioskodawczyni otrzymała od małżonka, stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (w udziale odpowiadającym udziałowi męża w spółce cywilnej)" – czytamy. Należy je ująć w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W innej interpretacji (nr 0115-KDIT3.4011.259. 2020.2.AW) dyrektor KIS zgodził się, że podatnik może kontynuować odpisy amortyzacyjne od nieruchomości i urządzeń, które otrzymał w darowiźnie od małżonka. Podkreślił, że w razie przekazania składników majątku z firmy jednego małżonka do firmy drugiego, kiedy składniki te objęte są wspólnością majątkową, nie dochodzi do zmiany właściciela. Zmienia się jedynie sposób ich wykorzystywania.

Dlatego podatnik może kontynuować amortyzację, uwzględniając dokonane już przez współmałżonka odpisy.