Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 429 wyjaśniło wątpliwości dotyczące podpisywania e-faktur.

Jedna z posłanek zwróciła uwagę, że coraz więcej firm korzysta z możliwości przesłania tych dokumentów online, bez bezpiecznego podpisu elektronicznego. Po wydrukowaniu wyglądają one tak samo jak otrzymane drogą tradycyjną, ale nie zawierają podpisu wystawcy. Przedsiębiorcy obawiają się ewentualnych kłopotów związanych z brakiem tego podpisu.

MF odpowiedziało, że szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT i dane, które powinny zawierać, określa rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. (DzU nr 68, poz. 360). Wśród elementów, które dokument powinien zawierać, nie wymieniono podpisu sprzedawcy.

Również art. 229 dyrektywy 2006/112/WE stanowi, że państwa członkowskie nie wymagają podpisywania faktur.

„Fakturę bez podpisu wystawcy należy uznać za wystawioną prawidłowo, o ile zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami rozporządzenia" – napisał wiceminister Maciej Grabowski.

Przypomniał on też, że od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie MF z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (DzU nr 249, poz. 1661). Zostało one wydane w związku ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady 2010/ 45/UE z 13 lipca 2010 r., zmieniającą dyrektywę 2006/112/ WE. Celem tych zmian były liberalizacja, uproszczenie i unowocześnienie standardów przesyłania i przechowywania tych dokumentów.

Obowiązujące od 2011 r. rozporządzenie MF umożliwia przesyłanie e-faktur w dowolnym formacie elektronicznym pod warunkiem, że zapewniona zostanie autentyczność ich pochodzenia oraz integralności treści.

„Oznacza to, że jeżeli faktura przesłana bez podpisu elektronicznego zawiera dane wymagane przepisami prawa oraz zapewniona została autentyczność pochodzenia takiej faktury i integralność jej treści, to należy ją uznać za prawidłową" – czytamy.

Wiceminister zaznaczył też, że trwają prace nad pełnym wcieleniem dyrektywy Rady 2010/45/UE do krajowego porządku prawnego. Przewiduje ona wprowadzenie tzw. uproszczonych faktur VAT. Jej implementacja powinna nastąpić do 1 stycznia 2013 r.