Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji wydanej na wniosek przedsiębiorcy opłacanego z dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr IBPP1/443-536/13/KJ).

Podatnik wyjaśnił, że od 1996 r. jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jest instruktorem obsługi kas fiskalnych, a usługi wykonuje dla ośrodków szkoleniowych. Ośrodki płacą za wykonane świadczenia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, które stanowią 100 proc. ceny.

Wnioskodawca podał, że szkolenia te świadczy jako podwykonawca. Podmiotem realizującym projekt dofinansowany z UE jest ośrodek szkoleniowy, a faktura wystawiona przez wnioskodawcę stanowi dla zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku zgodnego z planem realizacji projektu.

Sam podatnik nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, według wyjaśnień podatnika, wymagane jest przez pracodawców.

Zdaniem przedsiębiorcy świadczone przez niego usługi korzystają ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. Obejmuje ono usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Przedsiębiorca uznał, że szkolenia pozwalają kursantom na podjęcie pracy w charakterze kasjer-sprzedawca, więc powinny być zwolnione z VAT.

Izba skarbowa przytoczyła przepisy ustawy o finansach publicznych, na mocy których środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są środkami publicznymi. Organ potwierdził, że skoro wynagrodzenie podatnika pochodzi z funduszy UE, a szkolenia służą kształceniu zawodowemu lub przekwalifikowaniu w celu podjęcia zatrudnienia, są zwolnione z podatku.