W zapowiadanym pakiecie zmian w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oprócz najgłośniejszej zapowiedzi nałożenia CIT na spółki komandytowe znalazło się wiele innych propozycji zmian. Nie wszystkie dotyczą obciążeń podatkowych jako takich. Jest też pomysł, by nakłonić podatników CIT do ujawniania swoich planów podatkowych.

Zamiary i wspomnienia

Wprawdzie resort finansów nie ogłosił jeszcze projektu ustawy, ale w zapowiedziach prac rządowych znalazła się wzmianka o „wprowadzeniu obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT". Nie zostało jednak sprecyzowane, czy chodzi o podsumowanie roku już zakończonego, czy raczej zapowiedzi na rok kolejny.

Taka zapowiedź dziwi ekspertów, zwłaszcza że ujawnianie planów może stanowić zachętę dla skarbówki do kontrolowania przedsiębiorstw, które nie zapłaciły zaplanowanego w ten sposób podatku.

– A właściwie co to jest polityka podatkowa? – pyta retorycznie prof. dr hab. Adam Mariański. Zwraca też uwagę, że można mówić o pewnej polityce, np. w rachunkowości, ale polityka podatkowa jako taka dotychczas nigdzie jeszcze nie została zdefiniowana.

– Zastanawia także, że obowiązek ten ma dotyczyć tylko podatników CIT. Byłaby to ich dyskryminacja względem podatników PIT, którzy takiego obowiązku nie mają – mówi prof. Mariański. Dodaje, że zdarzają się spółki cywilne albo nawet przedsiębiorstwa osób fizycznych, które zatrudniają po tysiąc i więcej osób. Ich obroty bywają większe niż małych spółek z o.o., zobowiązanych do płacenia PIT.

Czytaj także:

Podatkowe żniwa 2021

Skarbówka chce unicestwić korzystną formę biznesu

Tomasz Pietryga: Chwasty zagłuszające przedsiębiorczość

Polityka już ujawniana

Wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej byłoby kolejnym obciążeniem dla firm związanych z przygotowywaniem raportów dla fiskusa.

Dotychczas obowiązujące przepisy przewidują i tak wiele takich powinności. Od ubiegłego roku podatnicy i ich doradcy muszą informować władze skarbowe o stosowanych schematach podatkowych. Obowiązki te zostały wprowadzone za pośrednictwem europejskiej dyrektywy, ale polski ustawodawca rozszerzył zakres ujawniania schematów. Dyrektywa przewiduje jedynie zgłaszanie operacji o międzynarodowym zasięgu, a polskie przepisy wymagają ujawniania także schematów krajowych.

Takie sformułowanie przepisów spowodowało, że niedawno Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaskarżyła je do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa czeka na rozpatrzenie.

O swojej polityce podatkowej przedsiębiorcy informują władze na wiele innych sposobów. Sporo informacji dostarczają tu sprawozdania finansowe składane do Krajowego Rejestru Sądowego przez firmy o obrotach ponad 2 mln zł rocznie.

Firmy powiązane muszą przygotowywać obszerną dokumentację związaną z cenami transferowymi, stosowanymi w transakcjach wewnątrz grupy kapitałowej. W przypadku międzynarodowych firm wymogi te są niezwykle obszerne, a firmy te muszą uzasadniać poziom stosowanych cen między nimi na podstawie zaawansowanych analiz ekonomicznych.

Z kolei do zapewnienia przejrzystości VAT został ustalony obowiązek składania comiesięcznych informacji o sprzedaży w formie pliku JPK_VAT, informującego o tym, co firma sprzedała i co kupiła. Od 1 października obowiązki te będą znacznie rozszerzone. W ramach zreformowanego systemu JPK trzeba będzie m.in. informować szczegółowo o sprzedaży według nowego systemu grupowania towarów.

Biurokracja kwitnie

Gdyby pojawiły się nowe obowiązki sprawozdawcze, polski podatnik spędzałby jeszcze więcej czasu na obowiązkach związanych ze sprawami fiskalnymi. Ten czas jest jednym z mierników atrakcyjności podatkowej kraju w rankingu Banku Światowego i firmy PwC „Paying Taxes 2020". Tu nasz kraj wypada dość słabo, bo przeciętna polska firma spędza na formalnościach podatkowych 334 godziny rocznie.

Z tego powodu w najnowszej edycji tego rankingu sklasyfikowano nasz kraj na 77. pozycji.

Polskę wyprzedziło wiele krajów naszego regionu, w tym Czechy, Węgry i Słowacja.

Tomasz Wickel doradca podatkowy, partner w SSW Pragmatic Solutions

Zagadkowo wygląda zapowiedź zobowiązania podatników do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości stosowanej polityki podatkowej. Być może ma to służyć większej transparentności prowadzonej działalności oraz wprowadzeniu swego rodzaju społecznego nadzoru nad wypełnianiem zobowiązań fiskalnych spółek. Powstaje pytanie, co miałoby się w takiej polityce podatkowej zawierać, kiedy miałaby być sporządzana i publikowana oraz jakie sankcje mogą grozić za nieprawidłowe wypełnianie tych obowiązków. Odpowiedzi poznamy wraz z opublikowaniem projektu nowelizacji.