Liniowy 19-proc. PIT to zachęta dla tych, którzy sporo zarabiają. W ten sposób można rozliczać dochody z działalności gospodarczej, pozostając na etacie. Byleby nie robić tego samego dla tej samej firmy. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi.

Wystąpił o nią lekarz, który prowadzi indywidualną praktykę. Równocześnie zatrudniony jest w szpitalu. Jako przedsiębiorca współpracuje ze spółką, która z kolei świadczy usługi dla tego szpitala.

Czy od dochodów z działalności może płacić 19-proc. liniowy podatek? Ustawa o PIT zabrania tego, jeśli współpracujemy ze swoim pracodawcą i robimy dla niego to samo co na etacie. Lekarz twierdzi, że te przesłanki nie są spełnione, ponieważ wykonuje usługi dla spółki, a nie szpitala.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Jego zdaniem w opisanej sytuacji nie można uznać, że lekarz będzie wykonywać firmowe usługi dla swojego pracodawcy. Ma więc prawo do podatku liniowego.

Przypomnijmy, że na 19- proc. stawkę mogą zdecydować się także osoby, które zrezygnowały z etatu i przeszły na tzw. samozatrudnienie (czyli w ramach firmy wykonują usługi dla byłego pracodawcy). Podatek liniowy mogą wybrać od następnego roku. Jeśli więc ktoś rozwiąże do końca grudnia umowę o pracę, a w styczniu założy własną firmę, wolno mu płacić 19- proc. PIT, nawet jeśli współpracuje z byłym pracodawcą i wykonuje te same czynności co na etacie.

Jeśli pani Kowalska prowadzi księgi rachunkowe w spółce ABC i w grudniu kończy się jej umowa o pracę, a od stycznia zakłada biuro rachunkowe, może od razu wybrać podatek liniowy. Nawet jeśli będzie współpracować ze spółką ABC.

numer interpretacji IPTPB1/415-417/ 13-2/MD