Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że zakończyły się już konsultacje społeczne w sprawie założeń projektu nowelizacji ordynacji podatkowej. Najważniejszą, zapowiadaną wcześniej zmianą ma być wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, żeby zwalczać sztuczne konstrukcje prawne, także z wykorzystaniem zależnych podmiotów zagranicznych, stosowane do unikania zapłaty podatku. Sporne sprawy wynikające ze stosowania tej klauzuli ma opiniować niezależna ekspercka Rada ds. Unikania Opodatkowania.

Ważne dla podatników może być rozszerzenie dostępu urzędów skarbowych do danych bankowych. Fiskus będzie mógł identyfikować tytuły operacji finansowych oraz nadawców i odbiorców wpłat. Ma to ułatwić zwalczanie szarej strefy (szczególnie w handlu internetowym) i ukrywanie dochodów. Władze skarbowe będą jednak mogły sięgnąć po wiedzę banków tylko w toku postępowania podatkowego i tylko gdy nie uzyskają jej od podatnika.

Zmiany mogą odkorkować izby skarbowe borykające się z nawałem wniosków o interpretacje przepisów. Pojawi się możliwość „grupowego" występowania o interpretacje, gdy np. kilku podatników jest zainteresowanych skutkami podatkowymi tej samej transakcji. Taka możliwość zostanie przewidziana także dla małżonków albo wspólników spółki cywilnej. Mniej korzystne może być dla podatników ograniczenie oddziaływania interpretacji tylko do zdarzeń, które jeszcze nie zaistniały.

Fiskus chce wzmóc walkę z przestępczością skarbową poprzez niektóre zmiany proceduralne. Nie będzie można uchylić decyzji w sprawach podatkowych tylko z powodu błędnego określenia właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Pojawi się możliwość wyznaczenia jednego, „głównego" urzędu skarbowego dla określonych spraw występujących w różnych miejscach kraju. Może to utrudnić przestępcom skarbowym częste zmiany siedzib mające na celu ucieczki przed fiskusem.

W ordynacji ma się pojawić także kilka innych zmian, w tym elektronizacja raportów z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, elektroniczne doręczanie pism, a także wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych zamiast składanych dziś oddzielnie do każdej sprawy. Zupełnie nową możliwością będzie wyręczanie podatnika przez osobę trzecią w zapłacie podatku o kwocie do 1000 zł. Gdy podatek zapłaci członek rodziny, tego limitu nie będzie.

W trakcie konsultacji społecznych różne organizacje zgłosiły kilkaset uwag do założeń projektu. Niektóre zostały uwzględnione – np. ograniczono do trzech liczbę przedstawicieli ministra finansów w Radzie ds. Unikania Opodatkowania. Została też przyjęta propozycja, żeby fiskus nie mógł w nieskończoność przedłużać okresu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Ograniczono także pierwotnie planowane uprawnienia urzędów skarbowych do blokowania kont bankowych podatników.

Projekt zmian w ordynacji nie jest jeszcze zapowiadanym ostatnio przez ministra Mateusza Szczurka projektem nowego kodeksu podatkowego. W ostatni wtorek premier Donald Tusk rozwiał nadzieje podatników na rychłą rewolucję.  – To jest zadanie nie na miesiące, tylko na lata – przewiduje premier.

Etap legislacyjny: Komitet Stały Rady Ministrów