Rz: Jak, od nowego roku, zmieniają się terminy powstawania przychodu w PIT i CIT?

Emil Kaczyński

: Przepisy ustaw o podatkach dochodowych w zakresie powstania przychodu nie zmieniają się, ale pamiętajmy, że termin jego powstania w przypadku przedsiębiorców jest ściśle związany z wystawieniem faktury, a w tym zakresie zamiany są wręcz rewo lucyjne.

Od stycznia generalna zasada będzie mówiła, że fakturę wystawia się w terminie do 15. dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi lub dokonaniu dostawy towarów, a nie 7 dni od tych zdarzeń, jak jest dziś. Przedsiębiorcy będą też mogli wystawić fakturę nawet 30 dni przed transakcją.

Termin wystawienia tego dokumentu nie będzie miał wpływu na dzień powstania obowiązku podatkowego dla celów rozliczeń VAT, tak jak to było do tej pory.

W mocy nadal jednak pozostanie regulacja ustawy o PIT mówiąca, że przychód z działalności gospodarczej powstaje z datą wydania prawa majątkowego lub wydania rzeczy, ale nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Identyczne przepisy znajdują się w ustawie o CIT. Oznacza to, że wystawiona faktura jeszcze przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru będzie skutkować powstaniem przychodu i obowiązkiem wcześniejszego uwzględnienia go w zaliczkach na podatek dochodowy.

Czyli terminy rozliczeń VAT i podatków dochodowych częściej mogą się nie pokrywać?

Obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał w dniu wykonania usługi lub dostawy towarów, nawet w przypadku wcześniejszego wystawienia faktury. To ostatnie zdarzenie, tak jak obecnie, będzie natomiast wyznaczać dzień powstania przychodu. W związku z tym, jeśli miesiące (ewentualnie kwartały) w podatku VAT oraz miesiące w podatku dochodowym w przypadku wystawienia faktury i wykonania transakcji nie będą się pokrywać, to rozliczenia tych podatków też trzeba będzie dokonać w różnych okresach, w związku z czym terminy rozliczeń podatku VAT i podatków dochodowych mogą częściej niż obecnie się nie pokrywać.

Jakie wyjątki od powyższych zasad są przewidziane w nowych przepisach?

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Ustawy o podatku dochodowym przewidują niewiele wyjątków. Właściwie sprowadzają się do usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – wtedy przychód powstaje w ostatnim dniu okresu, nie rzadziej niż raz w roku. Ten wyjątek stosuje się też odpowiednio do dostaw mediów.

Przepisy o VAT są pod tym względem dużo bardziej rozbudowane. Po nowym roku wyjątek, na podstawie którego obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury, znajdzie zastosowanie m.in. do świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu i usług o podobnym charakterze, ochrony osób i mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej.

W przypadku powyższych usług obowiązek podatkowy powstanie jednak wcześniej, tj. w dniu zapłaty, jeśli zdarzenie to wyprzedzi wystawienie faktury.

Odnośnie do świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek podatkowy będzie powstawał w dniu wystawienia faktury, ale w tym przypadku płatność nie skutkuje koniecznością wcześniejszego rozliczenia VAT.