Stratę podatkową można odliczyć tylko od dochodów z działalności gospodarczej. Nawet jeśli znacznie obniży ona PIT, to nie wpłynie na wysokość daniny solidarnościowej.

Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Od dochodów z udziałów w spółce płaci podatek liniowy 19 proc. W zeznaniu PIT-36L za 2019 r. odliczył od dochodu straty ze spółki za 2018 r. Zapytał, czy od podstawy obliczenia daniny solidarnościowej także może odliczyć straty.

Czytaj też: Danina solidarnościowa: kto w 2020 roku zapłaci dodatkowo 4 proc. PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał negatywną interpretację. Zaznaczył, że daninę płacą osoby fizyczne od nadwyżki dochodu ponad 1 mln zł, według stawki 4 proc. Uiszczają ją niezależnie od PIT. Przepisy nie pozwalają jednak odliczyć od niej strat. Dyrektor KIS zaznaczył, że od sumy dochodów opodatkowanych daniną solidarnościową można odjąć wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o PIT, oraz kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT (odpowiadające dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej). Wynika to z brzmienia art. 30h ust. 2 tej ustawy.

„Przy obliczaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się straty z lat ubiegłych, gdyż nie została ona wymieniona w art. 30h ust. 2 ustawy o PIT. Wnioskodawca nie może uwzględnić straty z działalności gospodarczej z 2018 r. na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej zarówno za 2019 r., jak i za 2020 r." – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT 2-3.4011. 610.2020.1.KS