Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zażądała od ministra finansów ujednolicenia interpretacji w sprawie rozliczania usług wykonania i instalacji mebli. Wymaga też stosowania się do stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Orzekł on (uchwała siedmioosobowego składu z 24 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 2/13), że kompleksowe świadczenie polegające na budowie i montażu zabudowy kuchennej czy szaf wnękowych wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stanowi usługę modernizacji. Jest więc opodatkowane preferencyjną 8-proc. stawką VAT.

Wydawało się, że to koniec sporu przedsiębiorców z fiskusem, który od montażu trwałej zabudowy chciał 23- proc. VAT. Okazuje się, że nie.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 24 stycznia, warszawska Izba Skarbowa wciąż obstaje za wyższym podatkiem. Zajęła się ona rozliczeniem przedsiębiorcy, który wykonywał usługi zabudowy szafami wnękowymi i pawlaczami. Dwa lata temu dostał negatywną interpretację w tej sprawie, ale po uchwale NSA ponownie wystąpił z zapytaniem do fiskusa.

Ten jednak uznał, że uchwała nie ma w tej sytuacji zastosowania, ponieważ przedsiębiorca nie świadczy usług modernizacji, ale jedynie wyposaża lokal (budynek) w szafy i pawlacze. Trwałe przytwierdzenie szaf (pawlaczy) np. do ścian, podłoża, sufitu, nie ma znaczenia, bo nie następuje zmiana parametrów użytkowych ani technicznych budynku (lokalu).

Minister finansów powinien zmienić interpretacje niezgodne z uchwałą NSA

Zdaniem skarbówki obniżoną stawkę można by stosować tylko wówczas, gdyby zabudowa wnękowa została trwale związana z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części. Dopiero wtedy usługa ma cechy modernizacji.

To, że elementy zabudowy są trwale przymocowane do ścian czy podłogi, nie przesądza o trwałym związaniu z elementami konstrukcyjnymi lokalu czy budynku. Możliwy jest bowiem demontaż zabudowy bez uszkadzania konstrukcji nieruchomości (interpretacja nr IPPP1/443-793/13-2/EK).

Jak pisaliśmy w komentarzu do interpretacji, budzi ona spore wątpliwości. NSA szeroko bowiem rozumie pojęcie modernizacji. Należy je stosować w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym, tj. jako unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Mieści się w nim kompleksowe świadczenie polegające na budowie i montażu zabudowy kuchennej czy szaf wnękowych pod konkretny wymiar i na specyficzne zamówienie.

Na niekorzystną dla przedsiębiorców interpretację zareagowała też sejmowa Komisja Finansów Publicznych. W zaadresowanym do ministra finansów dezyderacie postuluje analizę dotychczasowej praktyki stosowania przepisów o stawce VAT na omawiane usługi (w tym jej skutków gospodarczych i społecznych) oraz ujednolicenie stanowiska fiskusa zgodnie z wykładnią NSA. Interpretacje niezgodne z poglądem sądu powinny być zmienione.

Komisja zaapelowała ponadto o uwzględnianie w polityce podatkowej nie tylko potrzeb fiskalnych państwa, ale także interesów podmiotów gospodarczych, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.