Rzecznik praw obywatelskich wystąpił o rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych dotyczących procedury sądowo-administracyjnej.

Chodzi o to, czy sąd administracyjny, orzekając w sprawie ze skargi na indywidualną interpretację podatkową, ma zakaz rozstrzygania na niekorzyść skarżącego, jeśli nie stwierdzi podstaw do jej unieważnienia. Rzecznik zwraca uwagę, że w 2012 r. w orzecznictwie wykształciły się dwie przeciwstawne linie, tj. opowiadające się za i przeciw stosowaniu tego zakazu w odniesieniu do interpretacji podatkowych. Rzecznik uważa, że w takim wypadku zakaz obowiązuje.