Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o to, kto ma interpretować przepisy dotyczące daniny od nieruchomości.

Wójt kontra prezydent

Zaczęło się od wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Chodziło o opodatkowanie zlokalizowanej na terenie gminy Wierzchosławice elektrowni fotowoltaicznej. Elektrownia taka (inaczej farma solarna) to nowoczesny obiekt służący do pozyskiwania energii z promieni słonecznych. Inwestor postanowił się upewnić, jak ma płacić podatek od nieruchomości od tej ultranowoczesnej infrastruktury.

Szybko okazało się jednak, że sprawa nie jest taka prosta. Wójt Wierzchosławic doszedł do przekonania, że to nie on jest właściwy do wydania interpretacji w sprawie opodatkowania farmy. Wskazał, że spółka, która jest jej właścicielem, nie ma siedziby na jego terenie, ale w Warszawie. Dlatego uważał, że wykładni przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinien dokonać prezydent stolicy. W konsekwencji odesłał mu wniosek spółki.

Prezydent Warszawy odpowiedział jednak, że nie jest właściwy do załatwienia wniosku podatniczki o indywidualną interpretację. Jego zdaniem o tym, kto ma ją wydać, decyduje to, gdzie jest położony przedmiot opodatkowania. Skoro elektrownia słoneczna jest zlokalizowana na terenie gminy Wierzchosławice, to właściwy do wydania interpretacji w sprawie jej opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest wójt Wierzchosławic.

W tej patowej sytuacji wójtowi Wierzchosławic nie pozostało nic innego, jak wystąpić o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego do sądu.

NSA jako właściwy do wydania interpretacji w sprawie opodatkowania farmy fotowoltaicznej wskazał wójta gminy Wierzchosławice.

Liczy się lokalizacja

Zdaniem NSA o rozstrzygnięciu sporu przesądza położenie nieruchomości.

– Organem właściwym do wydania indywidualnej interpretacji w sprawie podatku od nieruchomości jest ten, na którego terenie jest ona położona – tłumaczył sędzia NSA Tomasz Kolanowski.

Co prawda zasadniczo właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. Jednak w wypadku podatku od nieruchomości istotne znaczenie ma miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.