Nowe regulacje zaczną obowiązywać już od 1 października 2020 r. Podatnicy mają już obraz tego, czego mogą spodziewać się po nowym pliku JPK_V7. W dużej mierze są świadomi ciążących na nich nowych zobowiązań, wyzwań merytorycznych i czasu, jaki wymagany jest do przygotowania się na nową rzeczywistość podyktowaną wejściem w życie tego nowego obowiązku – prawie dokładnie 4 lata od momentu wprowadzenia jego najstarszego krewnego, czyli pliku JPK_VAT. Wpisuje się on idealnie w trend cyfryzacji i automatyzacji w podatkach, który od pewnego czasu wszyscy obserwujemy.