W związku z wprowadzaniem w ostatnich latach nowych regulacji do ustawy o CIT, podatnicy mają sporo wątpliwości dotyczących sposobu kalkulowania tzw. współczynnika rentowności w wysokości 2 proc. w podatkowej grupie kapitałowej (PGK). Co prawda PGK, które miały problemy ekonomiczne powodu Covid-19, nie muszą w 2020 r. martwić się kryterium dochodowości, ale wątpliwości mogą wrócić w przyszłym roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, podatkowe grupy kapitałowe mają status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem, że osiągną za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2 proc. (do końca 2017 r. wskaźnik ten wynosił 3 proc.). Od 2018 r. do ustawy o CIT wprowadzono podział na dwa źródła przychodów, do których oddzielnie przyporządkowuje się przychody i koszty: zyski kapitałowe oraz inne źródła przychodów. Skutkiem tych zmian był także nowy, nieco bardziej skomplikowany sposób ustalania dochodu całej PGK.