Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił o podjęcie uchwały w sprawie opłaty reprodukcyjnej. Siedmioosobowy skład NSA odpowie na pytanie, czy w świetle ustawy o VAT opłaty pobierane przez organizacje zrzeszające twórców od producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów itp. urządzeń oraz czystych nośników stanowią wynagrodzenie za świadczone usługi. W konsekwencji – czy podlegają VAT.

Opodatkowanie tzw. opłat reprograficznych uiszczanych przez producentów i importerów drukarek, kserokopiarek, skanerów itd. organizacjom zbiorowego zarządzania działającym na rzecz twórców, artystów i wykonawców zdążyło już wywołać wiele sporów z fiskusem.

Wątpliwości są na tyle duże, że powstały rozbieżności w orzecznictwie NSA. To one zadecydowały o skierowaniu wniosku o rozstrzygnięcie sporu przez poszerzony skład sądu.

sygnatura akt I FSK 1718/13