Naczelny Sąd Administracyjny przesądził ważny spór o limitowanie kosztów tzw. usług niematerialnych przez firmy ze specjalnych stref ekonomicznych.

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się przetwarzaniem tzw. włókniny celulozowej. Produkuje włókna sieciowane, które następnie sprzedaje m.in. do producentów artykułów higienicznych codziennego użytku. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że częściowo produkcja odbywa się w specjalnej strefie ekonomicznej. Dochody uzyskane z działalności strefowej są wolne od CIT.

Czytaj też: Jak ustalić limity kosztowe dla spółki strefowej

Dalej tłumaczyła, że część jej wydatków to koszty usług, opłat i należności wymienionych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, tzw. koszty świadczeń niematerialnych. Firma chciała się upewnić, czy limit, od którego zależą ograniczenia w rozliczaniu kosztów w firmach powiązanych, należy wyliczyć bez uwzględnienia przychodów oraz kosztów uzyskanych z działalności strefowej, wolnej od CIT. A także czy ustalając nadwyżkę kosztów świadczeń niematerialnych ponad limit z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, podlegającą wyłączeniu z kosztów, nie należy uwzględniać tych dotyczących działalności strefowej.

Sama była przekonana, że przychody i koszty działalności strefowej zwolnionej z CIT powinny zostać w całości wyłączone z dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy.

W grudniu 2018 r. fiskus nie potwierdził jednak tego stanowiska. Przypomniał, że intencją ustawodawcy było uszczelnienie systemu podatkowego, zmierzające do ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków na nabycie określonych usług i praw, ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. W ocenie fiskusa ze stosowania spornych ograniczeń ustawodawca nie wyłączył firm prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych.

Jak tłumaczyli urzędnicy, również one ponoszą przecież wydatki na rzecz pomiotów powiązanych. Ich zdaniem, gdyby zamiarem ustawodawcy było wyłączenie przedsiębiorców strefowych z ograniczeń z art. 15e ustawy o CIT, toby je wprost zawarł w przepisie. Tymczasem z regulacji tej nie wynika, żeby ograniczenia nie miały zastosowania do wydatków na usługi i opłaty dotyczące działalności prowadzonej na terenie strefy.

Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Był zdania, że przy wyliczaniu spornego limitu oraz nadwyżki ponad ten limit nie uwzględnia się przychodów i kosztów ich uzyskania ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu CIT albo jest od niego wolny.

Tak samo uznał NSA. Zwrócił uwagę na art. 7 ust. 3 ustawy o CIT, który ustawodawca w art. 15e ust. 4 ustawy nakazał stosować odpowiednio. A skoro tak, to również zdaniem NSA miał w tym konkretny cel. Wyrok jest prawomocny.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Sygnatura akt: II FSK 2568/19