Kontrowersyjny zakaz ponownej korekty deklaracji po kontroli celno-skarbowej

Podatnicy powinni mieć możliwość wycofania się z korekty deklaracji, w której zgodzili się z ustaleniami kontroli celno-skarbowej. Niestety, fiskus tego zabrania – mówi dr Radosław Bulejak, radca prawny, doradca podatkowy, senior associate w kancelarii Axelo Prawo i Podatki.

Publikacja: 04.07.2024 07:39

Kontrowersyjny zakaz ponownej korekty deklaracji po kontroli celno-skarbowej

Foto: ŚląskaPolicja.pl

Czy można złożyć korektę korekty deklaracji?

Generalnie tak. W przepisach są jednak szczególne rozwiązania dotyczące korekt po kontrolach celno-skarbowych. Przypomnę, że takie kontrole prowadzą naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Dotyczą one trudnych i skomplikowanych spraw, np. transakcji między powiązanymi podmiotami. Zasady kontroli celno-skarbowych określa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej.

Z przepisów tej ustawy wynika, że podatnik może złożyć korektę deklaracji w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wyniku kontroli. I chyba wiele firm korzysta z tej możliwości?

Tak, bo dzięki takiej korekcie można uniknąć odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Wielu przedsiębiorców woli z tego powodu ustąpić i poprawić rozliczenia, niż przejść na etap postępowania podatkowego i prowadzić ryzykowny spór ze skarbówką. Często okazuje się jednak, np. po wyroku sądu dotyczącego innego roku podatkowego czy analogicznej sprawy innego podmiotu, że to jednak podatnik miał rację i niezasadnie skorygował deklarację. I zaczyna się problem, bo fiskus nie zgadza się na ponowną korektę deklaracji, która mogłaby cofnąć ustalenia z kontroli celno-skarbowej.

Dlaczego?

Z powodu art. 83 ust. 1c ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przepis ten stanowi, że „ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej”. Mówiąc prościej, nie można się wycofać z korekty, jeśli w wyniku kontroli celno-skarbowej zgodziliśmy się ze stanowiskiem fiskusa. Chociaż wiemy już, że nasze rozliczenie było jednak prawidłowe.

Jest jeszcze przepis (art. 83 ust. 1d ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej), w którym są wyjątki od zakazu ponownej korekty. Wynika z niego, że można ją zrobić m.in. po orzeczeniu sądu. Czy ta regulacja nie rozwiązuje problemu?

Właśnie, że nie. Dokładnie przepis ten mówi o orzeczeniu wydanym po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, które ma wpływ na jej ustalenia zawarte w wyniku kontroli. Tymczasem jeśli podatnik po wyniku kontroli skorygował deklarację, to sprawa się faktycznie zakończyła i nie doszła do sądu. Nie może zatem uzyskać orzeczenia, o którym mowa w tym przepisie. A powoływanie się na wyrok sądu dotyczący innego roku podatkowego czy innego podatnika (w analogicznej sprawie) skarbówki nie przekonuje. Fiskus uznaje wtedy korektę za bezskuteczną.

Moim zdaniem ten przepis jest błędnie skonstruowany, a na dodatek fiskus interpretuje go na niekorzyść podatników.

Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Podatnikom nie pozostaje nic innego, jak złożyć korektę deklaracji z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w celu uzyskania decyzji. Wtedy możliwe jest wniesienie skargi i rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny. W uzasadnieniu skargi można powołać się na przepisy konstytucji, w szczególności na art. 2 (zasada słuszności i sprawiedliwości społecznej) oraz art. 64 ust. 1 (ochrona prawa własności). Dodatkowo warto wskazać na przepisy traktatu o Unii Europejskiej, tj. art. 19 ust. 1, z którego wynika obowiązek zapewnienia jednostce skutecznej ochrony sądowej, czy też na ogólne zasady prawa – proporcjonalności i poszanowania prawa do obrony. W mojej ocenie, z powołanych regulacji bezsprzecznie wynika, że zakaz ponownej korekty rażąco narusza prawo podatnika do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

Czytaj więcej

Szefowie KAS zapowiadają reformę urzędów celno-skarbowych

Czy można złożyć korektę korekty deklaracji?

Generalnie tak. W przepisach są jednak szczególne rozwiązania dotyczące korekt po kontrolach celno-skarbowych. Przypomnę, że takie kontrole prowadzą naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Dotyczą one trudnych i skomplikowanych spraw, np. transakcji między powiązanymi podmiotami. Zasady kontroli celno-skarbowych określa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?