Skarbówka odda pełne odsetki od nadpłaty

Fiskus nie będzie już mógł ograniczać oprocentowania nadpłat powstałych wskutek wyroku unijnego bądź polskiego trybunału.

Publikacja: 18.06.2024 04:27

Skarbówka odda pełne odsetki od nadpłaty

Foto: Adobe Stock

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ordynacji podatkowej oraz kilku innych ustaw. Chce zmienić przepisy, które zostały zakwestionowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Chodzi zwłaszcza o art. 78 par. 5 ordynacji podatkowej mówiący o tym, jak liczyć odsetki od nadpłat powstałych wskutek wyroku TSUE stwierdzającego niezgodność polskich regulacji z unijnymi. Obecnie wynika z niego, że jeśli złożyliśmy wniosek o zwrot nadpłaty po upływie 30 dni od publikacji sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE, oprocentowanie jest ograniczone. Odsetki liczy się od dnia powstania nadpłaty tylko do 30. dnia od publikacji sentencji orzeczenia.

Ta regulacja została zakwestionowana przez TSUE w orzeczeniu z 8 czerwca 2023 r. (sygn. C-322/22). W rozpatrywanej przez unijny sąd sprawie chodziło o rozliczenia amerykańskiego funduszu inwestycyjnego, który występował o zwrot podatku od dywidend z polskich spółek. Powoływał się na wcześniejszy wyrok TSUE, w którym stwierdzono, że polskie przepisy są niezgodne z unijnymi. Fiskus oddał nadpłatę, nie chciał jednak zapłacić wszystkich odsetek, argumentując, że należą się tylko do 30. dnia od publikacji sentencji orzeczenia. Albo nie należą się w ogóle, jeśli nadpłata powstała jeszcze później. TSUE uznał jednak, że przepisy nie mogą ograniczać w czasie, a w niektórych wypadkach wręcz wyłączać, możliwości uzyskania odsetek od nadpłaty.

„Wobec powyższego zachodzi konieczność dostosowania ordynacji podatkowej” – stwierdza Ministerstwo Finansów. I proponuje, aby oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku orzeczeń TSUE przysługiwało za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu (albo np. zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych) niezależnie od momentu złożenia wniosku. Taka sama reguła przyjęta zostanie w odniesieniu do nadpłat powstałych wskutek wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Wymaga tego zasada równoważności – podkreśla MF.

Zmiany mają obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia. Nowe zasady będą stosowane także przy rozliczaniu nadpłat, które nie zostały zwrócone (bądź zaliczone na poczet zaległości albo bieżących zobowiązań podatkowych) przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Druga zmiana związana jest z wyrokiem TSUE z 27 marca 2019 r. (sygn. C-545/17). Z nowych przepisów wynika, że domniemanie zachowania terminu dotyczyć będzie pism nadanych do organów podatkowych u dowolnego operatora pocztowego i dowolnego podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej oraz otrzymanych przez dowolnego operatora pocztowego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej. Podobne regulacje mają być też wprowadzone do innych ustaw.

Etap legislacyjny: uzgodnienia i konsultacje

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ordynacji podatkowej oraz kilku innych ustaw. Chce zmienić przepisy, które zostały zakwestionowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Chodzi zwłaszcza o art. 78 par. 5 ordynacji podatkowej mówiący o tym, jak liczyć odsetki od nadpłat powstałych wskutek wyroku TSUE stwierdzającego niezgodność polskich regulacji z unijnymi. Obecnie wynika z niego, że jeśli złożyliśmy wniosek o zwrot nadpłaty po upływie 30 dni od publikacji sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE, oprocentowanie jest ograniczone. Odsetki liczy się od dnia powstania nadpłaty tylko do 30. dnia od publikacji sentencji orzeczenia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?