Obsługa transakcji płatniczych z odliczeniem w PIT i CIT

Podatnik uzyskujący z pozarolniczej działalności gospodarczej przychody inne niż z zysków kapitałowych ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego.

Publikacja: 17.06.2024 04:30

Obsługa transakcji płatniczych z odliczeniem w PIT i CIT

Foto: Adobe Stock

Na gruncie podatku dochodowego podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych) może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego (Wn konto „Rozliczenie zakupu”; Wn konto „Rozrachunki publicznoprawne – VAT”; Ma konto „Pozostałe rozrachunki” oraz rozliczenie nabycia kasy: Wn konto „Środki trwałe” lub konto „Koszty według rodzajów-zużycie materiałów” lub odpowiednie konto zespołu 5; Ma konto „Rozliczenie zakupu”) oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, obejmujące opłatę interchange, opłatę akceptanta, opłatę systemową oraz opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub leasingu (Wn konto „Rozliczenie zakupu”; Wn konto „Pozostałe rozrachunki – VAT”; Ma konto „Rozrachunki z dostawcami” oraz ujęcie prowizji w ciężar kosztów operacyjnych Wn konto „Koszty według rodzajów – usługi obce” lub odpowiednie konto zespołu 5; Ma konto „Rozliczenie zakupu”) poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu tego terminala (Wn konto „Środki pieniężne w drodze” lub konto „Pozostałe rozrachunki”; Ma konto „Pozostałe rozrachunki – VAT”; Ma konto „Sprzedaż towarów” oraz wpłata utargu opłaconego kartami płatniczymi na firmowy rachunek bankowy: Wn konto „Rachunki bankowe”; Ma konto „Środki pieniężne w drodze” lub konto „Pozostałe rozrachunki”) i w roku następującym po tym roku.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?