Senat przyjął w piątek wieczorem poprawki do ustawy o PIT, CIT i ryczałcie, które wykreślają z niej najbardziej kontrowersyjne przepisy. Przeciwne temu było Ministerstwo Finansów.

Senat chce, by z ustawy wykreślić przepisy zakładające objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT. To by oznaczało, że spółki będą opodatkowane na dotychczasowych zasadach, czyli PIT na poziomie wspólników.

Senatorowie zagłosowali też przeciw ograniczeniu ulgi abolicyjnej. Przyjęta przez nich poprawka zakłada, że Polacy pracujący za granicą nadal korzystaliby z ulgi abolicyjnej. Celem poprawki jest brak dopłaty PIT w Polsce od zagranicznych dochodów.

Senat opowiedział się również za znacznym rozszerzeniem liczby firm uprawnionych do stosowania 9 proc. stawki CIT, zamiast standardowej 19 proc. Obniżoną stawkę miałyby płacić spółki o rocznym przychodzie do 5 mln euro. Ustawa podnosi ten próg z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Zgodnie z intencją senatorów największe koncerny – podatnicy CIT – będą mieli obowiązek publikowania informacji o strategii podatkowej. Senat odrzucił w piątek poprawkę, która zakładała zniesienie tego wymogu.

W sobotę nad poprawkami Senatu będzie głosował Sejm. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. To oznacza, że do 30 listopada powinna być podpisana przez prezydenta opublikowana w Dzienniku Ustaw.