Jak wynika z objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D):

- w poz. 23 uwzględnia się m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 136 ustawy o VAT (dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało uznane za opodatkowane na terytorium kraju na podstawie zastosowania w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury uproszczonej, podaje drugi w kolejności podatnik rozliczający się w tej transakcji według procedury uproszczonej). Poza tym podatnik powinien zaznaczyć kwadrat w poz. 62 (deklaracja VAT-7 i VAT-7K) bądź kwadrat w poz. 68 (deklaracja VAT-7D), jeżeli będąc drugim w kolejności podatnikiem, przeprowadził transakcję trójstronną przy zastosowaniu procedury uproszczonej (art. 136 ustawy o VAT).

- w poz. 24 wykazuje się łączną wartość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną według obowiązujących stawek, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 136 ustawy o VAT (tj. z wyłączeniem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało uznane za opodatkowane na terytorium kraju na podstawie zastosowania w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury uproszczonej.

Jak wynika z objaśnień do informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE):

- w części C informacji (VAT-UE) oraz w części B załącznika do informacji (VAT-UE/A) – dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów; a także

- w części D informacji (VAT-UE) oraz w części B załącznika do informacji (VAT-UE/B) – dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów

– w kolumnie d należy zaznaczyć „krzyżyk w kwadracie" dla tych pozycji, w stosunku do których ma zastosowanie procedura uproszczona, zgodnie z art.135 – 138 ustawy o VAT, i podmiot wypełniający informację jest w tej procedurze drugim w kolejności podatnikiem.

Autor jest doradcą podatkowym

Masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ