Izba Skarbowa z Katowic w niedawnej interpretacji zgodziła się z podatnikiem, że może on grupować partie wartych po kilkanaście złotych opakowań w pakiety i wartość całości odliczać od przychodów w pięcioletnim okresie amortyzacji.

Pytanie do Izby Skarbowej skierował jeden ze wspólników spółki jawnej. Spółka zajmuje się sprzedażą napojów i wód gazowanych, które porcjuje w małe, szklane butelki. Te z kolei umieszcza w plastikowych opakowaniach zwrotnych. Opakowania i butelki są własnością spółki. Z kontrahentami zawierane są umowy, na mocy których muszą się oni rozliczyć z przekazanych im opakowań. Z roku na rok, jak opisał wspólnik, firma pozyskuje nowych odbiorców, co wiąże się m.in. z koniecznością zakupu nowych skrzynek i butelek. Koszt zakupu jednej skrzynki to około 12 zł. Jedna butelka kosztuje od 30 do 40 gr.

Wspólnicy podjęli decyzję, że nowo zakupione opakowania, tj. skrzynki i butelki, będą ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane.

Wcześniej opakowania zwrotne spółka w momencie zakupu księgowała bezpośrednio w koszty. Na dzień bilansowy przeprowadzała spis z natury opakowań we własnym magazynie oraz uwzględniała stan tych opakowań u kontrahentów. W taki sposób ustalona wartość stanów magazynowych opakowań była podstawą do korekty kosztów.

Przeciętny okres użytkowania skrzynek plastikowych i butelek szklanych to ok. 7–8 lat, więc wspólnicy uznali, że mogą grupy jednolitych opakowań z odrębnymi numerami inwentarzowymi dla każdej nowo zakupionej partii skrzynek i szklanych butelek traktować jako środki trwałe i amortyzować.

Izba podzieliła to stanowisko. Organ zaznaczył jednak, że klasyfikacji określonego składnika majątku dokonuje sam podatnik. To on określa, czy składniki stanowią jeden, czy też kilka środków trwałych i jaka jest ich klasyfikacja w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych określoną odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów (DzU z 2010 r. nr 242, poz. 1622).

Spółka postanowiła też zmienić klasyfikację posiadanych już skrzynek i butelek, tzn. również te opakowania pogrupować, zaewidencjonować jako środki trwałe i rozpocząć amortyzację. Z tym Izba się już nie zgodziła.

– Klasyfikacji składnika majątku nie można zmieniać (...) o ile uprzednie uznanie ww. opakowań za środki obrotowe nie było następstwem błędu, brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do dokonania zmiany – stwierdziła izba skarbowa.

numer interpretacji: IBPB-1-1/4511-607/15/ZK, IBPB-1-1/4511-608/15/ZK

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ