Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od kwietnia będzie kontrolować transakcje w przedsiębiorstwach, które w poprzednich latach w ogóle nie płaciły CIT (choć miały znaczny przyrost przychodów). Podejrzewa, że takie firmy zaprojektowały swoją strukturę tak, aby obniżyć podstawę opodatkowania w Polsce do zera.

Cenami transferowymi (czyli stosowanymi w relacjach między podmiotami powiązanymi kapitałowo, majątkowo i osobowo) skarbówka interesuje się od lat. W grudniu Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednak intensyfikację działań w tym zakresie.

W zamieszczonym teraz na stronie internetowej resortu komunikacie potwierdza swoje plany i chwali się ostatnimi osiągnięciami kontrolerów. Zidentyfikowali oni wiele technik ustalania warunków transakcji w ramach grup kapitałowych, skutkujących niewykazywaniem dochodów albo ich zaniżaniem.

Przykładowo rozszyfrowali kulisy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. w łańcuchu podmiotów powiązanych. Operacja miała na celu sztuczne podwyższenie ich księgowej wartości. Skutkiem było zaniżenie zobowiązania w CIT za jeden rok o blisko 500 mln zł.

W innej firmie kontrolerzy przyjrzeli się zawartej z większościowym akcjonariuszem umowie dotyczącej przyszłych przepływów finansowych. Jej faktycznym celem było zapewnienie zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki. Natomiast kontrolowana firma naliczyła sobie podatkową stratę, którą fiskus zakwestionował.

Kolejna zweryfikowana sprawa to rozliczenie umowy licencyjnej. Opłata, którą na rzecz zagranicznego udziałowca uiszczała kontrolowana firma, była zdecydowanie za wysoka. Jej zmniejszenie tylko o 1 proc. spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za cztery lata o ok. 25 mln zł.

Skarbówka przyjrzała się też pożyczkom i gwarancjom udzielanym pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku. Efektem kontroli była decyzja, w której określono podatek do wpłaty w kwocie powyżej 7 mln zł.