Minister finansów przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Chodzi w nim głównie o dostosowanie przepisów rachunkowych do obowiązujących od 1 stycznia zmian w ustawie o PIT.

Z rozporządzenia wykreślone zostaną regulacje wiążące się z korektą kosztów uzyskania przychodów. Zobowiązani do niej byli ci, którzy spóźniali się z płatnościami albo umawiali z kontrahentami na długie terminy. Krytykowane przez przedsiębiorców przepisy zostały – po trzech latach obowiązywania – zniesione 1 stycznia.

Rozporządzenie ma być też dostosowane do przepisów o uldze na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorcy muszą wyodrębnić koszty takiej działalności i na to będzie przeznaczona osobna kolumna księgi.

etap legislacyjny: uzgodnienia wewnętrzne