Ważny wyrok NSA o podatku od nieruchomości. Czy wpłynie na gminne budżety

Uznana za niezgodną z ustawą zasadniczą definicja budowli nadal obowiązuje, bo Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę jej mocy.

Publikacja: 30.08.2023 03:00

Ważny wyrok NSA o podatku od nieruchomości. Czy wpłynie na gminne budżety

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Tak uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Tym samym po raz pierwszy odniósł się do potencjalnych skutków głośnego lipcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego konstytucyjność jednej z kluczowych dla podatku od nieruchomości definicji budowli. A to komplikuje sytuację podatników, którzy liczyli na szybkie odcięcie podatkowych kuponów wynikających z jej niekonstytucyjności.

Ponad 160 tys. zł podatku od nieruchomości

Sprawa dotyczyła spółki, która spierała się z kilkoma samorządami o opodatkowanie stacji LNG, czyli gazu ziemnego. Przede wszystkim chodziło o parownice stanowiące element stacji. Spółka doszła do przekonania, że zostały one błędnie zakwalifikowane jako budowle. W jej ocenie opodatkowane powinny być jedynie elementy budowlane, czyli fundamenty oraz konstrukcje wsporcze. Dlatego tylko w jednej z gmin skorygowała swoje deklaracje i chciała zwrotu ponad 160 tys. zł podatku od nieruchomości za lata 2015–2020. Lokalny fiskus nadpłaty się nie dopatrzył. Tak samo uznało samorządowe kolegium odwoławcze.

Spółka zaskarżyła wszystkie odmowy nadpłat, ale jeden spór w pierwszej instancji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku przegrała.

Za to rację – i to we wszystkich siedmiu sprawach, w tym też tych wygranych w pierwszej instancji z fiskusem – przyznał spółce NSA.

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości: Sejm musi uchwalić nową definicję budowli

NSA o skutkach orzeczenia TK w sprawie definicji budowli

Gdy chodzi o główną oś sporu, czyli sposób i zakres opodatkowania, to NSA uznał, że stacja LNG, podobnie jak zwykła stacja paliw, stanowi kompleks gospodarczy różnych obiektów, z których każdy wymaga odrębnego zdefiniowania i oceny. Zatem uznanie parownika jako urządzenia budowlanego możliwe byłoby tylko wówczas, gdyby został wykazany jego związek użytkowy nie z całym kompleksem obiektów składających się na stację paliw czy stację LNG, ale z konkretnym obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego, tj. z konkretną budowlą. Może nią być zbiornik, w tym paliw ciekłych czy gazowych. Niemniej należy wtedy wskazać na konieczny, nierozłączny związek funkcjonalny występujący pomiędzy tym urządzeniem technicznym – tu parownikiem – a takim zbiornikiem, a nie całą stacją paliw czy LNG. By zaś wykazać, że parownik jest urządzeniem technicznym, należy przeprowadzić również analizę, czy spełnia kryteria obiektu budowlanego z art. 3 pkt 1 prawa budowlanego, tj. czy został wzniesiony z użyciem materiałów budowlanych. Sąd wydał też konkretne wytyczne dla obiektów kontenerowych.

Co jednak najistotniejsze, NSA odniósł się do skutków lipcowego orzeczenia TK w sprawie kluczowej dla podatku od nieruchomości definicji budowli. Trybunał uznał wówczas, że nie odpowiada ona standardom konstytucyjnym, ale jednocześnie zadecydował o odroczeniu wejścia w życie swojego rozstrzygnięcia o 18 miesięcy. A fakt odroczenia zdaniem NSA wiąże się z możliwością stosowania niekonstytucyjnej normy do czasu wprowadzenia zmian do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. I choć sąd nie ukrywał, że w jego orzecznictwie pojawił się też pogląd przeciwny, to jednak uznał, że w tym przypadku za dalszym stosowaniem regulacji podatkowej przemawia gradacja wartości. I nie chodzi tylko o skutki finansowe po stronie gmin i ich budżetów.

Sąd wziął pod uwagę także ewentualne reperkusje dla podatników, jakie mogłyby się wiązać z koniecznością poszukiwania definicji budowli na gruncie języka potocznego, bo przecież sama regulacja dotycząca przedmiotu opodatkowania, jakim jest budowla, z obrotu prawnego nie zniknęła. Dlatego, jak tłumaczył sędzia NSA Krzysztof Winiarski, do czasu stosownej korekty w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, dotychczasowe regulacje należy jednak stosować. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 693/22

Czytaj więcej

TK: kłopotliwa definicja budowli idzie do kosza

Tak uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Tym samym po raz pierwszy odniósł się do potencjalnych skutków głośnego lipcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego konstytucyjność jednej z kluczowych dla podatku od nieruchomości definicji budowli. A to komplikuje sytuację podatników, którzy liczyli na szybkie odcięcie podatkowych kuponów wynikających z jej niekonstytucyjności.

Ponad 160 tys. zł podatku od nieruchomości

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?