Członkowie zarządu rozliczają się na innych zasadach

Ryczałt nie ma zastosowania, gdy samochody służbowe są użytkowane do celów prywatnych przez osoby uzyskujące przychody z umów zlecenia lub z działalności wykonywanej osobiście.

Publikacja: 21.08.2023 02:00

Członkowie zarządu rozliczają się na innych zasadach

Foto: Adobe Stock

Ryczałtowo określona wartość przedmiotowego nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wyłącznie świadczenie wynikające z udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych pracownikowi. Zryczałtowane kwoty określone zgodnie z art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT stanowią przychód pracownika doliczany do innych przychodów ze stosunku pracy.

Zasady te nie znajdą natomiast zastosowania, w sytuacji gdy do celów prywatnych samochody służbowe są użytkowane przez osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście, np. gdy członek zarządu uzyskuje przychody ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT (por. interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 10 stycznia 2023 r., 0113-KDIPT2-3. 4011.823.2022.1.MS i z 2 września 2022 r., 0114-KDIP2-2.4011.545.2022.1.IN). W takich przypadkach do sposobu ustalenia wartości przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z używaniem samochodu służbowego (stanowiącego własność spółki), który taka osoba wykorzystuje do celów prywatnych, zastosowanie znajdzie art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o PIT. Oznacza to, że w sytuacji gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik (np. spółka) nie świadczy usług najmu samochodów, to w celu ustalenia wartości świadczenia w postaci udostępniania przez nią samochodu służbowego do celów prywatnych zarządzającemu należy uwzględnić ceny rynkowe stosowane przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?