Członkowie zarządu rozliczają się na innych zasadach

Ryczałt nie ma zastosowania, gdy samochody służbowe są użytkowane do celów prywatnych przez osoby uzyskujące przychody z umów zlecenia lub z działalności wykonywanej osobiście.

Publikacja: 21.08.2023 02:00

Członkowie zarządu rozliczają się na innych zasadach

Foto: Adobe Stock

Ryczałtowo określona wartość przedmiotowego nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wyłącznie świadczenie wynikające z udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych pracownikowi. Zryczałtowane kwoty określone zgodnie z art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT stanowią przychód pracownika doliczany do innych przychodów ze stosunku pracy.

Zasady te nie znajdą natomiast zastosowania, w sytuacji gdy do celów prywatnych samochody służbowe są użytkowane przez osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście, np. gdy członek zarządu uzyskuje przychody ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT (por. interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 10 stycznia 2023 r., 0113-KDIPT2-3. 4011.823.2022.1.MS i z 2 września 2022 r., 0114-KDIP2-2.4011.545.2022.1.IN). W takich przypadkach do sposobu ustalenia wartości przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z używaniem samochodu służbowego (stanowiącego własność spółki), który taka osoba wykorzystuje do celów prywatnych, zastosowanie znajdzie art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o PIT. Oznacza to, że w sytuacji gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik (np. spółka) nie świadczy usług najmu samochodów, to w celu ustalenia wartości świadczenia w postaci udostępniania przez nią samochodu służbowego do celów prywatnych zarządzającemu należy uwzględnić ceny rynkowe stosowane przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN