Tak uznał w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. To odpowiedź na pytanie polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie firmy zajmującej się konsolidacją usług hotelowych.

Wątpliwości, które musiał rozstrzygnąć unijny Trybunał, pojawiły się w sporze o interpretację indywidualną. Z wniosku o jej wydanie wynikało, że spółka oferuje swoim klientom – przedsiębiorcom – możliwość rezerwacji usług noclegowych w hotelach i innych obiektach w Polsce i za granicą. Ponieważ nie posiada własnej bazy noclegowej, usługi nabywa od innych podatników VAT, a następnie odsprzedaje je na rzecz swoich klientów. Tak powstał spór, co jest usługą turystyki. Fiskus uważał, że nie jest nią odsprzedaż usług noclegowych, bo obejmuje ona wyłącznie noclegi, czyli nie ma charakteru kompleksowego.

Ostatecznie NSA wystąpił do TSUE o przesądzenie, czy tzw. VAT marża ma zastosowanie też do usług noclegowych bez świadczeń dodatkowych. Trybunał odpowiedział, że tak. Uznał, że zakup usług noclegowych od innych podatników i ich odsprzedaż przedsiębiorcom są objęte szczególną procedurą VAT przewidzianą dla biur podróży. I to nawet, jeśli nie towarzyszą im usługi dodatkowe.

Sygnatura akt: C‑108/22

Czytaj więcej

TSUE zajmie się „VAT marża" od usług turystycznych w Polsce