Podatek od nieruchomości: dystrybutor ma funkcję służebną do zbiornika

Stacja paliw z punktu widzenia ustawy podatkowej stanowi zbiór obiektów, z których każdy wymaga oceny pod kątem podatku od nieruchomości.

Publikacja: 02.06.2023 07:38

Podatek od nieruchomości: dystrybutor ma funkcję służebną do zbiornika

Foto: Adobe Stock

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) przesądził kolejny ważny spór w podatku od nieruchomości.

Od czego danina

Problem dotyczył zakresu i sposobu opodatkowania stacji paliw. Spółka uważała, że dystrybutory paliw oraz gazu stanowią urządzenia techniczne i nie podlegają podatkowi od nieruchomości jako budowle. Opodatkowane powinny być jedynie ich części budowlane lub fundamenty, tj. betonowe wyspy.

Lokalny fiskus nie potwierdził tego stanowiska.

W interpretacji uznał, że dystrybutory znajdujące się na stacji paliw stanowią urządzenia budowlane i w związku z tym podlegają opodatkowaniu jako budowle.

Jego wykładnię potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Uznał dystrybutory paliwa za urządzenia budowlane, tj. urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu budowlanego w postaci stacji paliw zgodnie z jego przeznaczeniem.

Czytaj więcej

WSA: Funkcji obiektu nie można oderwać od miejsca

Z kwalifikacją dystrybutorów i objęciem ich zakresem podatku od nieruchomości zgodził się NSA, choć użył nieco innej argumentacji niż sąd pierwszej instancji.

Po analizie przepisów i orzecznictwa doszedł do przekonania, że dystrybutory paliwa stanowią urządzenie budowlane w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – art. 1a ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 pkt 9 prawa budowlanego. To znaczy urządzenie techniczne, które jest funkcjonalnie powiązane ze zbiornikiem na paliwa ciekłe albo gazowe. Obiekty te nie mogą funkcjonować samodzielnie bez zbiornika paliw, podobnie jak ten, który bez dystrybutorów nie mógłby być gospodarczo użytkowany.

Jak podkreślił sędzia NSA Krzysztof Winiarski, to dystrybutor, obejmujący pompę do czerpania paliwa, pełni funkcję służebną wobec budowli w postaci zbiornika.

Zbiór elementów

W ocenie sądu skoro dystrybutor paliw nie stanowi budowli, lecz urządzenie budowlane, to jego części budowlane, czyli fundamenty, nie mogą być identyfikowane jako części budowlane urządzeń technicznych, z art. 3 pkt 3 prawa budowlanego. A to prowadzi do wniosku, że – jako części budowlane urządzeń technicznych będących urządzeniami budowlanymi – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

NSA podkreślił też, że choć stacja paliw z perspektywy prawa budowlanego może stanowić jeden obiekt budowlany, to jednak z punktu widzenia ustawy podatkowej stanowi zbiór obiektów, z których każdy wymaga oceny, np. pawilon może być budynkiem, zbiornik – budowlą, a dystrybutor – urządzeniem budowlanym. Analogiczne stanowisko sąd zajął w trzech innych sprawach interpretacyjnych. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 5017/21

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Piotr Kalemba, doradca podatkowy, senior menedżer współpracujący z kancelarią Thedy & Partners

Cieszy, że zdaniem NSA na stację paliw – z perspektywy podatku od nieruchomości – nie można patrzeć jako na jeden obiekt budowlany. W tym zakresie każdy obiekt wymaga indywidualnej oceny, czy stanowi on budynek lub budowlę podlegającą opodatkowaniu. Nie sposób jednak zgodzić się z NSA, że dystrybutory paliw stanowią urządzenia budowlane, a w konsekwencji budowle w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Bo choć katalog urządzeń budowlanych ma charakter otwarty, to zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego opodatkowaniu mogą podlegać tylko te urządzenia budowlane, które odpowiadają charakterystyce z art. 3 pkt 9 prawa budowlanego. A dystrybutory jej nie odpowiadają. Nie zostały bowiem wymienione z nazwy w definicji urządzenie budowlanego ani nie są podobne do obiektów wskazanych w tej definicji. Nie mogą więc podlegać opodatkowaniu.Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) przesądził kolejny ważny spór w podatku od nieruchomości.

Od czego danina

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Podatki
Jak rozliczyć PIT od wynajmu pokoi gościnnych na wsi