Sąd: Przepisy o szyku rozstawnym były niezgodne z dyrektywą VAT

Podatnik powinien mieć prawo do rozliczenia podatku należnego i naliczonego związanych z importem usług w tym samym okresie rozliczeniowym, nawet jeśli następuje to w terminie późniejszym niż trzy miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy.

Publikacja: 22.05.2023 06:57

Sąd: Przepisy o szyku rozstawnym były niezgodne z dyrektywą VAT

Foto: Adobe Stock

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 lutego 2023 r. (I FSK 1718/19).

Sprawa dotyczyła podatnika nabywającego usługi analiz i badań rynku od usługodawców z innych państw. Podatnik wyjaśnił, że usługi te nie będą świadczone w sposób ciągły, przez kolejne następujące po sobie i ustalone przez strony okresy rozliczeniowe. Wskazał, że w praktyce możliwe będą sytuacje, gdy o faktycznym wykonaniu usługi dowie się dopiero w momencie otrzymania faktury od zagranicznych usługodawców, co może nastąpić z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Zapytał m.in. o to, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku opisanego importu usług, a także czy będzie mógł odliczyć VAT naliczony z tytułu importu usługi, jeżeli z powodu późniejszego otrzymania faktury podatek należny z tego tytułu ujmie w korekcie deklaracji złożonej w terminie późniejszym niż trzy miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do importowanych usług powstał obowiązek podatkowy. Wnioskodawca uważał, że momentem powstania obowiązku podatkowego będzie otrzymanie raportu od kontrahenta i że będzie mógł odliczyć VAT naliczony z tytułu importu usługi, a miesiącem odliczenia podatku naliczonego nie będzie miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, lecz bieżący okres rozliczeniowy. Organ interpretacyjny nie zgodził się z jego stanowiskiem odnośnie do momentu powstania obowiązku podatkowego, argumentując, że momentem powstania obowiązku podatkowego będzie sporządzenie raportu przez kontrahenta. Natomiast w kwestii odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu usługi organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"