- Zgodnie z Polskim Ładem osoby płacące ryczałt ewidencjonowany mogą odliczać od podatku część zapłaconej składki zdrowotnej. Rozliczam ryczałtem najem trzech mieszkań i płacę składki na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie. Poza najmem nie mam stałych dochodów. Czy taką dobrowolną składkę mogę odliczyć od podatku płaconego od najmu prywatnego? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoby inne niż wymienione w art. 66 ww. ustawy mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski.