NSA: centrum handlowe co miesiąc nie pomniejszy wartości budynków

Podstawy opodatkowania dla podatku od przychodu z budynków nie można pomniejszać co miesiąc o odpisy amortyzacyjne.

Publikacja: 04.05.2023 13:06

Centrum handlowe

Centrum handlowe

Foto: Adobe Stock

Wprowadzenie od 2019 r. tzw. podatku od przychodów z budynków wywołało sporo zamieszania i kontrowersji. Podatnicy nie do końca wiedzieli jak go rozliczać, więc zaczęli występować z wnioskami o interpretacje. Wiele wywołało spory, które stopniowo trafiają do sądów administracyjnych. Kolejny, ważny problem dotyczący zasad ustalania podstawy opodatkowania przesądził właśnie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). 

Z odpisem czy bez

Sprawa dotyczyła spółki. We wniosku o interpretację ze stycznia 2020 r. wskazała, że jest właścicielem centrum handlowo-usługowego z osobnym, wielopoziomowym parkingiem.

Firma tłumaczyła, że wprowadziła je do ewidencji środków trwałych prowadzonej dla potrzeb CIT w 2010 r.  jako odrębne środki trwałe. I amortyzuje je metodą liniową poprzez miesięczne odpisy amortyzacyjne. Powierzchnie użytkowe centrum i parkingu są w najmie.

Podatniczka chciała potwierdzenia, że w stanie prawnym od 1 stycznia 2019 r. na potrzeby obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków z art. 24b ustawy o CIT może przyjmować wartość początkową pomniejszoną o dokonywane od obu tych środków trwałych odpisy amortyzacyjne. Zauważyła, że od 1 stycznia 2019 r. ma to być wartość początkowa ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikająca z prowadzonej ewidencji czyli jest ona wartością zmienną w czasie. Skoro zatem ustawodawca wymaga ustalania tej wartości na pierwszy dzień każdego miesiąca, to w jej ocenie na potrzeby comiesięcznego obliczania podstawy opodatkowania należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności w tym m.in. odpisy amortyzacyjne dokonane w miesiącu poprzedzającym dzień, na który ustala się wartość przychodu.

Fiskus takiej możliwości nie widział. Zauważył, że zastępując od 1 stycznia 2019 r. podatek minimalny, podatkiem od przychodów z budynków zmienił przypisy. I w jego ocenie art. 24b ust. 3 ustawy o CIT nie wskazuje na możliwość pomniejszania wartości początkowej o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Fiskus przypomniał, że ideą podatku od nieruchomości komercyjnych jest, aby jego wysokość była powiązana z zakładanym zwrotem z inwestycji oraz z potencjalną zdolnością do generowania przychodu czynszowego. Odniesienie się do wartości brutto pozwala na równomierne rozłożenie w czasie ciężaru podatku. Zatem w spornym przypadku chodzi o wartość brutto, nie pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne. Zdaniem urzędników wartość początkowa środka trwałego na pierwszy dzień każdego miesiąca powinna być ustalana z pominięciem dokonanych odpisów amortyzacyjnych, ale za to z uwzględnieniem ulepszeń, odłączenia części składowych, itp.

Fiskus zauważył, że gdyby podstawa opodatkowania była co miesiąc pomniejszana o kwotę odpisu amortyzacyjnego to prowadziłoby to do zaprzestania płacenia podatku w ogóle.

Spółka zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Najpierw rację fiskusowi przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Przypomniał, że podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem wynosi 0,035 proc. podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Co prawda WSA przyznał, że obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., sformułowanie "ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji", nie jest do końca jasna. Nie wiadomo bowiem czy ma być pomniejszana o odpisy amortyzacyjne, czy też nie. Niemniej sąd uznał, że w spornym przypadku chodzi o wartość stałą, która nie podlega zmniejszeniu wskutek odejmowania wartości odpisów amortyzacyjnych.

Czytaj więcej

Jak liczyć podatek od przychodów z budynku

Nie dla erozji opodatkowania

Do takiego wniosku ostatecznie doszedł też NSA. Nie miał wątpliwości, że ustawodawcy nie chodziło o to, by podatnicy mogli co miesiąc "korygować" podstawę opodatkowania sporną daniną o odpisy amortyzacyjne. Wprowadzony podatek od nieruchomości komercyjnym miał na celu obciążenie podatników, którzy dysponują dużymi wartościami początkowymi ponad 10 mln zł jak domy towarowe, centra handlowe, samodzielne butiki czy budynki biurowe. Chodziło o jednolite opodatkowanie dla całego okresu. 

Tymczasem jak tłumaczył sędzia NSA Antoni Hanusz gdyby zaakceptować stanowisko pozwalające na zmniejszanie podstawy opodatkowania to szybciej lub wolniej doszłoby do jej erozji. A z tym walczą m.in. konwencje międzynarodowe. Wyrok jest prawomocny.

Wprowadzenie od 2019 r. tzw. podatku od przychodów z budynków wywołało sporo zamieszania i kontrowersji. Podatnicy nie do końca wiedzieli jak go rozliczać, więc zaczęli występować z wnioskami o interpretacje. Wiele wywołało spory, które stopniowo trafiają do sądów administracyjnych. Kolejny, ważny problem dotyczący zasad ustalania podstawy opodatkowania przesądził właśnie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). 

Z odpisem czy bez

Pozostało 90% artykułu
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


cloudflare
Prawo karne
Aktorka Magdalena C. usłyszała zarzut za reklamę wódki w sieci
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo dla Ciebie
Polacy studiują medycynę online w Ukrainie
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo w Firmie
Afera wizowa w MSZ uderzy rynek pracy
Opinie Prawne
Wojciech Tumidalski: Zatrzymanie posłanki PO Kingi Gajewskiej: Czy policja zna przepisy?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej