Dyrektywa w sprawie podatku minimalnego jest pokłosiem prowadzonych przez OECD na przestrzeni ostatnich lat prac nad pakietem BEPS 2.0 (ang. Base Erosion and Profit Shifting), w ramach którego zaproponowano szereg działań mających na celu przeciwdziałanie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysków do jurysdykcji o preferencyjnych reżimach podatkowych.

Jednym z głównych instrumentów opracowanych w ramach pakietu BEPS 2.0 jest globalny podatek minimalny.