Spór w sprawie dotyczyła prawa do tzw. ulgi IP Box w CIT. Z wnioskiem o interpretację w tym zakresie wystąpiła spółka zajmująca się produkcją i wydawaniem gier komputerowych, w szczególności mobilnych, czyli udostępnianych i sprzedawanych na platformie w kraju i za granicą.

Podatniczka tłumaczyła, że prowadzi też działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26–28 ustawy o CIT, w toku której opracowuje tzn. wytwarza, rozwija lub ulepsza m.in. gry komputerowe. Autorskie prawa do poszczególnych gier komputerowych B+R to kwalifikowane prawa własności intelektualnej z art. 24d ust. 2 ustawy o CIT.