Główną kwestią do rozstrzygnięcia będzie odpowiedzenie na pytanie, czy oddanie pracownikowi samochodu do nieodpłatnego użytkowania jest czynnością wchodzącą w zakres opodatkowania podatkiem VAT. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Kwestia odpłatności