Regulacje dotyczące unikania podwójnego opodatkowania, jakie obowiązują między Polską a Szwajcarią, były wielokrotnie modyfikowane na przestrzeni lat, zarówno na poziomie międzynarodowym, unijnym, jak i krajowym. Wskutek tego przepisy te są jednymi z najbardziej skomplikowanych. Ustalenie właściwej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych lub zwolnienia, jakie należy zastosować względem wypłaty odsetek na rzecz szwajcarskiego podmiotu, wymaga od podatnika większego zaangażowania.