Potwierdziła tym samym wcześniejsze informacje z rządu o pracach nad specjalną daniną, którą kraje członkowskie UE powinny nałożyć w myśl rozporządzenia nr 2022/1854. W tym akcie prawnym nazwano ją „tymczasową składką solidarnościową”. Ma ona obciążać zyski branży paliw płynnych, gazu i węgla, jeśli byłyby one co najmniej o 20 proc. wyższe niż w poprzednich czterech latach. Jest to danina nadzwyczajna i ma obciążyć tylko zyski z jednego roku – 2022 albo 2023.

W Polsce taki podatek nałożono dotychczas tylko na nadzwyczajne zyski ze sprzedaży gazu.

Czytaj więcej

Polska dalej bez podatku od nadmiarowych zysków gigantów