Fiskus akceptuje opodatkowanie podatkiem VAT towarów używanych w procedurze marży i nie traktuje tych transakcji jako agresywnej optymalizacji podatkowej.

Definicja towaru używanego