Spór w sprawie dotyczył zwolnienia dostawy działek niezabudowanych z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że z małżonką jako nabywcy zawarli umowę przeniesienia prawa własności nieruchomości. Uważał, że to dostawa terenów niezabudowanych innych niż teren budowlany tj. innych niż grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podatnik podkreślił, że teren objęty jest zakazem zabudowy, z tym, że dla terenów rolniczych dopuszczalna jest budowa szklarni i tuneli foliowych, a dla terenów leśnych dopuszczalna jest budowa tymczasowych budynków i budowli dla celów gospodarki leśnej, gdy powierzchnia działki przekracza 5 ha. Działki będące przedmiotem sprzedaży leżą w obszarach ZL-funkcja podstawowa las i R-funkcja podstawowa rolnicza przestrzeń produkcyjna, a ich łączna powierzchnia wynosi 0,1632 ha.