We wtorek 21 marca opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów przedłużające termin na złożenie zeznania rocznego osób prawnych. Normalnie przesyła się je skarbówce do 31 marca. Urzędnicy uznali jednak, że ze względu na trudną sytuację gospodarczą spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę warto ułatwić podatnikom wywiązywanie się ze swoich obowiązków. I przesunęli termin o trzy miesiące.

Zeznanie CIT-8 trzeba więc złożyć do końca czerwca. W tym terminie należy też zapłacić podatek (jeśli z rozliczenia rocznego wynika taki obowiązek).

Czytaj więcej

Spółki dostaną więcej czasu na zeznanie CIT-8

Rozporządzenie wejdzie w życie 22 marca br. Dotyczy 0,6 mln podatników.

Podstawa prawna: DzU z 21 marca 2023 r., poz. 530