Pracując na co dzień z fundacjami zagranicznymi, zwłaszcza w Liechtensteinie, postanowiliśmy porównać niektóre elementy polskiej regulacji z rozwiązaniami istniejącymi w innych państwach.

Fundator wszechmogący