Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z ryzykiem, nie tyko niepowodzenia podjętego przedsięwzięcia, ale również narażenia na przykre konsekwencje członków najbliższej rodziny. Gdy właścicielowi firmy nie powiedzie się w biznesie, może się okazać, że o jego rodzinie przypomni sobie urząd skarbowy.

W myśl art. 111 ordynacji podatkowej członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności. Co istotne, chodzi o zaległości powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.