Określenie profilu funkcjonalnego jest jednym z podstawowych zagadnień w obszarze cen transferowych. Ma szczególne znaczenie przede wszystkim w umiejscowieniu podmiotu i jego roli w łańcuchu wartości dodanej w grupie kapitałowej. Profil funkcjonalny jest również określany w kontekście ustalania przebiegu transakcji i określenia analizy funkcjonalnej obejmującej opis pełnionych przez poszczególne podmioty powiązane funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk. Profile danego podmiotu nie muszą być jednak ze sobą zbieżne w zależności od perspektywy. Przykładowo, podmiot, który zajmuje się w grupie dystrybucją towarów, może jednocześnie pełnić funkcję centrum usług IT na region Europy Środkowo-Wschodniej. W związku z tym w jednym i drugim przypadku występują dwa różne profile tego samego podmiotu.